Úvod » Kvalifikace

Kvalifikace

FORMULÁŘ DOTAZNÍKU

Odpovíme v 24 hodinách!

Fujie Oprávnění původnímu kupujícímu Fujie Výrobky neobsahují vady materiálů Nebo zpracování za dobu jeden rok Od data nákupu. Fujie Nenese zodpovědnost abBěžné opotřebení, u komerčně používaných výrobků nebo poruch způsobených nehodami, zneužitím, změnami, modifikací, nesprávným použitím a nevhodnou péčí.

Neexistují žádné další výslovné záruky za podmínek této omezené záruky. V žádném případě to nebude aNy předpokládané záruky, včetně obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, přesahují rámec Doba trvání výslovné záruky obsažené v tomto dokumentu. Fujie Odpovědnost za náhodný Nebo následné daMages.


Některé země nepovolují omezení délky implicitní záruky nebo vyloučení Limit- Id Náhodné nebo následné škody, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí platit na vy.Tato záruka poskytuje specifická práva a můžete mít další práva, která se liší podle země na země.