Home » cymhwyster

cymhwyster

FFURFLEN YMHOLIAD

Byddwn yn ateb mewn 24 oriau!

  Cliciwch i adnewyddu

Fujie gwarantau i'r prynwr gwreiddiol a Fujie gynnyrch yn rhydd o ddiffygion mewn deunyddiau neu grefftwaith am gyfnod o un blwyddyn o ddyddiad y prynu. Fujie nid yw'n gyfrifol am abdraul a gwisgo arferol, ar gyfer cynhyrchion a ddefnyddir yn fasnachol neu fethiannau a achosir gan ddamweiniau,cam-drin, newid,addasu, camddefnyddio a gofal amhriodol.

Nid oes unrhyw warantau penodol eraill y tu hwnt thelerau'r warant cyfyngedig. Mewn unrhyw achos, rhaid any ymhlyg gwarantau, gan gynnwys gwerthadwyedd ac addasrwydd at ddiben penodol, ymestyn y tu hwnt hyd y warant mynegi gynhwysir yma. Mewn unrhyw achos, rhaid Fujie yn atebol am achlysurol neu ganlyniadol damages.


Nid yw rhai gwledydd yn caniatáu cyfyngiadau ar ba mor hir y mae warant oblygedig yn para neu eithrio terfyn- ybodaeth o iawndal damweiniol neu ganlyniadol, felly efallai na fydd y cyfyngiadau neu waharddiadau uchod yn berthnasol i chi.Mae'r warant yn rhoi hawliau penodol ac efallai y bydd gennych hawliau eraill sy'n amrywio o wlad i gwlad.