Σπίτι ΕΝΑ" Προσόν

Προσόν

ΦΟΡΜΑ

Θα απαντήσουμε στο 24 ώρες!

  Κάντε κλικ για ανανέωση

Fujie εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι Fujie προϊόντα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στα υλικά ή της κατασκευής για μια περίοδο ένας χρόνος από την ημερομηνία της αγοράς. Fujie δεν είναι υπεύθυνη για την abφυσιολογική φθορά, για προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο ή βλάβες που προκαλούνται από ατυχήματα,κατάχρηση, μεταβολή,τροποποίηση, κατάχρηση και κακή φροντίδα.

Δεν υπάρχουν άλλες ρητές εγγυήσεις πέρα ​​από τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Σε καμία περίπτωση η έναny σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, εκτείνονται πέρα η διάρκεια της ρητής εγγύησης που περιέχονται στο παρόν. Σε καμία περίπτωση η Fujie ευθύνεται για τυχόν ή αποθετική daμάγοι.


Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στο πόσο καιρό διαρκεί μια σιωπηρή εγγύηση ή τον αποκλεισμό όριο- ation των θετικών ή αποθετικών ζημιών, οπότε οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν προς το σας.Αυτή η εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από χώρα προς το Χώρα.