Αρχικη » Προσόν

Προσόν

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Θα απαντήσουμε σε 24 ώρες!

Fujie Δικαιώματα αγοράς στον αρχικό αγοραστή αυτό Fujie Τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στα υλικά Ή χειροτεχνία για μια περίοδο ένας χρόνος Από την ημερομηνία αγοράς. Fujie Δεν είναι υπεύθυνη για abΚανονική φθορά για προϊόντα που χρησιμοποιούνται εμπορικά ή αποτυχίες που προκαλούνται από ατυχήματα, κατάχρηση, αλλοίωση, τροποποίηση, κακή χρήση και ακατάλληλη φροντίδα.

Δεν υπάρχουν άλλες ρητές εγγυήσεις πέρα ​​από τους όρους αυτής της περιορισμένης εγγύησης. Σε καμία περίπτωση δεν θα ισχύουν aΟι υπονοούμενες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εκτείνονται πέραν αυτού Η διάρκεια της ρητής εγγύησης που περιέχεται στο παρόν. Fujie Να είστε υπεύθυνοι για τυχαία Ή επακόλουθο daMages.


Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος της σιωπηρής εγγύησης ή την εξαίρεση Limit- σίας Από τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, έτσι ώστε οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν προς την σας.Αυτή η εγγύηση παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα προς την χώρα.