Kodu » kvalifikatsioon

kvalifikatsioon

Päringu vorm

Me vastata 24 tööaeg!

  Klõpsake värskendada

Fujie garanteerib algsele ostjale, et Fujie tooted on vaba materjali- või töötlus jooksul üks aasta alates ostmise. Fujie ei vastuta abtavaline kulumine, kasutatavate toodete kaubandusest või rikete põhjuseks õnnetusi,kuritarvitus, muudatus,modifikatsioon, väärkasutamise ja ebaõige hooldus.

Puuduvad muud otsest garantiid kaugemale sellest käesoleva piiratud garantii. Mitte mingil juhul ei tohi any kaudseid garantiisid, sealhulgas kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, kesta kauem kestuse garantiidokumentides siintoodud. Mitte mingil juhul ei tohi Fujie vastuta juhuslike või kaudsete damages.


Mõned riigid ei luba piiranguid kaudse garantii kestab või välistades piir- liste juhuslike või kaudsete kahjude, mistõttu eelmainitud piirangud või erandid ei pruugi et sa.See garantii annab teile teatud õigused ja teil võib olla teisi õigusi, mis erinevad riigi et riik.