Mājas » kvalifikācija

kvalifikācija

Pieprasījuma forma

Mēs atbildēt 24 stundas!

  Noklikšķiniet, lai atsvaidzinātu

Fujie garantē sākotnējam pircējam, ka Fujie produkti ir bez defektiem materiālu vai meistarība uz laiku viens gads no dienas, kad iegādes. Fujie nav atbildīgs par abnormāls nodilums, produktiem, ko izmanto komerciāli vai kļūmēm, ko izraisa negadījumu,ļaunprātīgi izmantot, pārtaisīšana,modifikācija, ļaunprātīgu izmantošanu un nepareiza kopšana.

Nav citu GARANTIJAS ārpus noteikumiem šīs ierobežotās garantijas. Nekādā gadījumā any netiešas garantijas, ieskaitot PREČSPĒJU konkrētam mērķim, pārsniedz ilgums skaidras garantijas ietverti šeit. Nekādā gadījumā Fujie ir atbildīga par nejaušiem vai sekojošs daMages.


Dažas valstis neļauj ierobežojumus, cik ilgi netiešo garantiju ilgst vai izslēgšana limits- jas nejaušu vai izrietošu zaudējumu, tāpēc iepriekšminētie ierobežojumi vai izslēgšana, iespējams, neattiecas līdz tu.Šī garantija sniedz jums noteiktas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas katrā valstī līdz valsts.