rumah  » kelayakan

kelayakan

BORANG PERTANYAAN

Kami akan membalas dalam 24 Jam!

  Klik untuk memuat semula

Fujie waran kepada pembeli asal yang Fujie produk adalah bebas daripada kecacatan dalam bahan-bahan atau mutu kerja untuk tempoh setahun dari tarikh pembelian. Fujie tidak bertanggungjawab untuk abhaus dan lusuh biasa, untuk produk yang digunakan secara komersial atau kegagalan yang disebabkan oleh kemalangan,penyalahgunaan, pemindaan,pengubahsuaian, penyalahgunaan dan penjagaan yang tidak betul.

Terdapat sebarang jaminan lain yang di luar syarat-syarat waranti terhad ini. Dalam apa-apa yangny tersirat jaminan, termasuk kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, melampaui tempoh waranti nyata yang terkandung di dalam ini. Dalam apa-apa Fujie bertanggungjawab ke atas sampingan atau da berbangkitAhli Sihir.


Sesetengah negara tidak membenarkan had terhadap tempoh sah waranti atau pengecualian had- ation kerosakan sampingan atau berbangkit, maka had di atas atau pengecualian mungkin tidak dikenakan kepada anda.Jaminan ini memberi anda hak tertentu dan anda mungkin mempunyai hak lain yang berbeza dari negara kepada negara.