Home » Kwalifikacja

Kwalifikacja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Odpowiadamy za 24!

Fujie Nakazuje to pierwotnemu nabywcy Fujie Produkty są wolne od wad materiałowych Lub wykonania przez okres jeden rok Od daty zakupu. Fujie Nie odpowiada za abNormalne zużycie w przypadku produktów używanych w celach komercyjnych lub awarii spowodowanych przez wypadki, nadużycia, zmiany, modyfikacje, niewłaściwe użycie i niewłaściwą opiekę.

Nie ma innych wyraźnych gwarancji wykraczających poza warunki niniejszej ograniczonej gwarancji aDomniemane gwarancje, w tym przydatność do sprzedaży i przydatność do określonego celu, wykraczają poza Okres obowiązywania wyraźnej gwarancji zawartej w niniejszym dokumencie. Fujie Bądź odpowiedzialny za przypadki Lub wynikający daMagowie.


Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej gwarancji lub jej wyłączenia Limit- acji Szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do ty.Niniejsza gwarancja daje określone prawa i możesz mieć inne prawa, które różnią się w zależności od kraju do kraj.