کور » بلاګ

بلاګ

25مه وړ چین Fish د سوداګرۍ خپرونه 2019

وخت: 2018-10-11

موږ تل د کیفیت ته لوی اهمیت له پيل څخه تر پايه کنټرول مل کړئ.
1). زښتې کارکوونکو په پروسو د توليد د سپارلو او بسته هر تفصيلات پروا;
2).د کیفیت د کنټرول آمريت دی په ځانګړې توګه په هر بهیر لپاره د کیفیت کتل غاړه.