නිවස » නිෂ්පාදන » පාවහන් » වැසි බූට් සපත්තු

img_left_img
නිල් තිත් ළමුන් පැහැදිලි පීවීසී වැසි Boots

ශෛලිය නොමැත. : එෆ්.ෙජ්-KP002

සමීප බැල්මක්

 පීවීසී ඉහළ සමඟ දරුවන් පීවීසී වැසි බූට් සපත්තු
 පීවීසී එකම
 ආසන්න වශයෙන් තවකෙක් පියවර 6.5" ආරුක්කු සිට
 ආසන්න වශයෙන් විලුඹ පියවර 1"
 ආසන්න වශයෙන් ඇරඹුම් විවෘත පියවර 11" අවට
 විලුඹ දල්වා ඒකකය
 නිල් තිත් ළමයි වැසි බූට් සපත්තු
 දිය කාන්දු නොවන
 FUJIE මෙම කලාත්ම වැසි ඇරඹුම් stomp-සක්රිය, විදුලි බුබුලු සහ පහසු අදිති හැන්ඩ්ල් විශේෂාංග.

තොරතුරු දක්වන ඇසුරුම්

ිදු / CTN

60.5*40*22සෙමී

යුගල / CTN 

13 යුගල 

සිරුරේ බර 

N.W.: 7කේ.ජී. G.W.: 8KG

රුවනයකි ආකෘතිය 

රුවනයකි පරිමාව 

අංකය ඇසුරුම් කළ හැකි 

20ජීපී 

28 CBM 

7200 ද.අ.මු. 

40ජීපී 

56 CBM 

14400 ද.අ.මු. 

40මූලස්ථානය 

68 CBM 

17600 ද.අ.මු.

SIZE

එක්සත් ජනපදය  

9.5 

10 

11 

11.5 

12 

13 

3.5 

එක්සත් රාජධානියේ  

8.5 

10 

10.5 

11 

12 

13 

2.5 

EUR  

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35

භාණ්ඩය සමාලෝචන