නිවස » නිෂ්පාදන » කඳවුරු » නිදන මල්ල

ලියුම් කවරයක් පවුලේ ද්විත්ව පුද්ගලයා සේද මෘදු පහළ නෞකාවකි එළිමහන් කඳවුරු නිදා මල්ලක්

ශෛලිය නොමැත. : FJSB-006

සමීප බැල්මක්

 

සම්භවය ස්ථානය: ෙෂේජියෑං, චීනය (චීන මහා භූමි ප්රදේශයේ)
වෙළඳ නාමය නම: FUJIE අවුට්ෙඩෝ
මාදිලි අංකය: FJSB-006
ඉන්ධන හලක්:කපු
රෙදි: 190ටී පොලියෙස්ටර්

වර්ගය: සීතල කාලගුණය
විශාලත්වය: 230cmx150cm

සිරුරේ බර: 3.5kg
උෂ්ණත්වය: -5~ 0 F
කොටස්: Zibber සුළං baffle, පපුව baffle, සාක්කුවේ තුළ
පුද්ගලයා:2~ 3 පුද්ගලයින්
ආදර්ශ කාලය: 10 දින
පූරක කාලය: 30 දින

භාණ්ඩය සමාලෝචන