නිවස » නිෂ්පාදන » පාවහන් » වැසි බූට් සපත්තු

කාන්තා විලාසිතා රබර් වැසි Boots

ශෛලිය නොමැත. : එෆ්.ෙජ්-WR002

සමීප බැල්මක්

එළිමහන්, ඔබගේ ප්රේමය කාන්තා \ 'හි රබර් සපත්තු දී පෙන්වන්න. ජලය කාන්දු නොවන රබර් මාලයේ සිට හා රබර ඔබේ පාද වියළි තබා ගැනීමට උදව් සහ ගැම්ම ලබා, අතර 3 මි.මී. EVA ඇතුලත සහ කපු ඉකිළි කුෂනින් හා සැප ඇඳුම් සහතික. ඕනෑම වර්ණ මුද්රණ රටාව.

විශේෂාංග සහ කාන්තා විලාසිතා රබර් වැසි බූට්ස් ප්රතිලාභ

ජලය කාන්දු නොවන රබර් මාලයේ සිට ඔබේ පාද වියළි තබා ගැනීමට උදව්
විනෝද, සුවපහසුව සඳහා මුද්රණය කපු රේඛාවක්
-ස්ලිප් නොවන රබර් කොටසකින් හො ගැම්ම ලබා
3 මි.මී. EVA ඇතුලත කුෂනින් ලබා
දක්වා ප්රසාරණය ඇතුලත් කරන්න සමඟ උරෙන් ෙවනස්කළ හැකි ගාංචුව අපට වැටහීමක් විස්තර සමග අදින්න-අප් නිර්මාණය
විලුඹ ටැබ් සමඟ අදිති පහසු
ඕනෑම වර්ණ මුද්රණ රටාව

තොරතුරු දක්වන ඇසුරුම්

ිදු / CTN 

75*66*41සෙමී 

යුගල / CTN 

12 යුගල 

සිරුරේ බර 

N.W.: 9කේ.ජී. G.W.: 12KG 

රුවනයකි ආකෘතිය 

රුවනයකි පරිමාව 

අංකය ඇසුරුම් කළ හැකි 

20ජීපී 

28 CBM 

1600 ද.අ.මු. 

40ජීපී 

56 CBM 

3310 ද.අ.මු. 

40මූලස්ථානය 

68 CBM 

4000 ද.අ.මු.

SIZE

එක්සත් ජනපදය 

10 

11 

එක්සත් රාජධානියේ 

EUR 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42

භාණ්ඩය සමාලෝචන