නිවස » නිෂ්පාදන » පාවහන් » වැසි බූට් සපත්තු

img_left_img
Laides Camo රබර් වත්ත පාවහන්

ශෛලිය නොමැත. : එෆ්.ෙජ්-WR011

සමීප බැල්මක්

100% දිය කාන්දු නොවන
කල් පවත්නා අතින් පැවති රබර්
සුවපහසුව සඳහා සීමා මායිම් රහිත ඉදිකිරීම්
DuraFresh ජෛව තාක්ෂණය අනවශ්ය මැලව සටන් කිරීමට සක්රිය
Dual-ඝනත්වය, contoured EVA insole
සවල ආරක්ෂාව සඳහා අභ්යන්තර පුළුල් වානේ විශේෂ ලක්ෂණයක්
100% තෘප්තිය සහතික

තොරතුරු දක්වන ඇසුරුම්

ිදු / CTN 

52*40*35සෙමී 

යුගල / CTN 

8 යුගල 

සිරුරේ බර 

N.W.: 7.5කේ.ජී. G.W.: 9KG 

රුවනයකි ආකෘතිය 

රුවනයකි පරිමාව 

අංකය ඇසුරුම් කළ හැකි 

20ජීපී 

28 CBM 

3000 ද.අ.මු. 

40ජීපී 

56 CBM 

6300ද.අ.මු. 

40මූලස්ථානය 

68 CBM 

7400 ද.අ.මු.

SIZE

එක්සත් ජනපදය 

10 

11 

එක්සත් රාජධානියේ 

EUR 

36 

37 

38 

38 

40 

41 

42 

භාණ්ඩය සමාලෝචන