නිවස » නිෂ්පාදන » පාවහන් » වැසි බූට් සපත්තු

පිරිමි \ 'හි Camo වෙලින්ටන් Neoprene දඞයම වැසි Boots

ශෛලිය නොමැත. : එෆ්.ෙජ්-MN010

සමීප බැල්මක්

පිරිමි Camo වෙලින්ටන් Neoprene දඞයම වැසි Boots
100% camo neoprene බූට්ස් වතුර කාන්දු
සිව්-ආකාරය දුර අභ්යන්තර දඩයම් වැසි බූට් සපත්තු කට කල් පවත්නා අතින් පැවති රබර්
5mm ජලය කාන්දු නොවන Fujie Neoprene පරිවාරක ඉදි
වියළි හා සැප පහසුකම් ඉන්න Fujie තෙතමනය-wicking neoprene රේඛාවක්
නොවන ලකුණු,ප්රති-ස්ලිප් සහ ස්වයං-පිරිසිදු රබර් කොටසකින් හො
ජලය කාන්දු නොවන දඩයම් බූට් සපත්තු, සෞම්යය සිට -30 කිරීමට වර්ග සැනසීමක්°එෆ්
ප්රමාණ ලබා ගත 7#--14#
භාවිතය: ගොවි, මඩ,එළිමහන්,වත්ත,මාඵ ඇල්ලීම,දඞයම...

තොරතුරු දක්වන ඇසුරුම්

ිදු / CTN 

50*42*55සෙමී 

යුගල / CTN 

5 යුගල 

සිරුරේ බර 

N.W.: 11කේ.ජී. G.W.: 13KG 

රුවනයකි ආකෘතිය 

රුවනයකි පරිමාව 

අංකය හෝ ඇසුරුම් කළ ප්රජාව සඳහාම 

20ජීපී 

28 CBM 

1200 ද.අ.මු. 

40ජීපී 

56 CBM 

2400 ද.අ.මු. 

40මූලස්ථානය 

68 CBM 

2900 ද.අ.මු.

SIZE
එක්සත් ජනපදය
7
8
9
10
11
12
13
14
එක්සත් රාජධානියේ
6
7
8
9
10
11
12
13
EUR
40
41
42
43
44
45
46
47

භාණ්ඩය සමාලෝචන