නිවස » නිෂ්පාදන » පාවහන් » හිම සපත්තු

පිරිමි \ 'හි ඔක්ස්ෆර්ඩ් Camo දඞයම ශීත ඍතු Boots

ශෛලිය නොමැත. : එෆ්.ෙජ්-51005

සමීප බැල්මක්

පිරිමි ඔක්ස්ෆර්ඩ් Camo දඞයම ශීත ඍතු Boots
ශීත, බූට් දඩයම් ඉහළ:camo ඔක්ස්ෆර්ඩ්
ස්පොන්ජියක් removeable linner සමග Camo ශීත, බූට්
TPR-ස්ලිප් විරෝධී කොටසකින් හො සමග ඔක්ස්ෆෝඩ් හිම සපත්තු

ඔබේ පාමුල උණුසුම් කළ හැකි -40 උපාධිය tempreture.
අධිවේගී සපත්තු ලේස් පද්ධතිය සමග ඔක්ස්ෆෝඩ් දඩයම් හිම සපත්තු
මෝස්තරයක් නිර්මාණය

තොරතුරු දක්වන ඇසුරුම්

ප්රමාණය: 6 ද.අ.මු. / කාල්ටන් ( වර්ණ කොටුව ඇසුරුම් )
G.W: 10.5 කේ.ජී.එස්
N.W: 9 කේ.ජී.එස්
මිනුම්: 69cm (උසස් පසෙමී) * 41cm (W) * 38cm (එච්)
20ජීපී: 1,580ද.අ.මු.
40ජීපී: 3,170ද.අ.මු.
40මූලස්ථානය: 3,850ද.අ.මු.

SIZE

එක්සත් ජනපදය 

6

7

10 

11 

12 

13 

එක්සත් රාජධානියේ 

4

5

10 

11 

12 

EUR 

36 

37

38

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

භාණ්ඩය සමාලෝචන