නිවස » නිෂ්පාදන » පාවහන් » වැසි බූට් සපත්තු

img_left_img
පිරිමි \ 'හි ජලය කාන්දු නොවන Neoprene වගුරු වැසි ඇරඹුම්

ශෛලිය නොමැත. : එෆ්.ෙජ්-MN001

සමීප බැල්මක්

ජලය කාන්දු නොවන වගුරු ඇරඹුම් විස්තර
100% ජලය කාන්දු නොවන වගුරු වැසි ඇරඹුම්
සිව්-ආකාරය දුර අභ්යන්තර bootie කට කල් පවත්නා අතින් පැවති රබර්
5mm ජලය කාන්දු නොවන Fujie Neoprene පරිවාරක ඉදි
වියළි හා සැප පහසුකම් ඉන්න Fujie තෙතමනය-wicking neoprene රේඛාවක්
නොවන ලකුණු සහ ස්වයං-පිරිසිදු රබර් කොටසකින් හො
සෞම්ය සිට -30 කිරීමට වර්ග සුවපහසුව°එෆ්
පිරිමි මඩ වගුරු ඇරඹුම් ප්රමාණ ලබා ගත හැක 7#--14#
භාවිතය: ගොවි, මඩ,එළිමහන්,වත්ත...

තොරතුරු දක්වන ඇසුරුම්

ිදු / CTN

50*42*55සෙමී

යුගල / CTN

5 යුගල

සිරුරේ බර

N.W.: 11කේ.ජී. G.W.: 13KG

රුවනයකි ආකෘතිය

රුවනයකි පරිමාව

අංකය ඇසුරුම් කළ හැකි

20ජීපී

28 CBM

1200 ද.අ.මු.

40ජීපී

56 CBM

2400 ද.අ.මු.

40මූලස්ථානය

68 CBM

2900 ද.අ.මු.

SIZE

එක්සත් ජනපදය 

10 

11 

12 

13 

14 

එක්සත් රාජධානියේ 

10 

11 

12 

13 

EUR 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

භාණ්ඩය සමාලෝචන