บ้าน » บล็อก

บล็อก

แบบฟอร์มสอบถาม

เราจะตอบใน 24 ชั่วโมง!

  คลิ๊กเพื่อฟื้นฟู

25แสดง TH ฉบับจีนปลาค้า 2019

เวลา: 2018-10-11

เรามักจะให้ความสำคัญที่ดีในการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นจนจบ.
1). แรงงานฝีมือดีดูแลทุกรายละเอียดในการมอบหมายการผลิตและการบรรจุกระบวนการ;
2).กรมควบคุมคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอน.