Nhà » BLOG

BLOG

MẪU YÊU CẦU

Chúng tôi sẽ trả lời bằng 24 giờ!

  Nhấn vào đây để làm mới

25th Edition Trung Quốc Fish Thương mại Show 2019

Thời gian: 2018-10-11

Chúng tôi luôn chú trọng đến chất lượng kiểm soát từ đầu đến cuối.
1). công nhân lành nghề chăm sóc mỗi chi tiết trong giao việc sản xuất và đóng gói các quá trình;
2).Cục Quản lý chất lượng đặc biệt chịu trách nhiệm về việc kiểm tra chất lượng trong mỗi quá trình.